Partners

Materiel

Vi köper byggmateriel från Derome Byggvaror och arbetar med kvalitetsprodukter från Weber (f.d. Maxit).

Underentreprenörer

Vi samarbetar med Kakel & Byggkeramik  i Falkenberg och Halmstad. Elarbeten utförs av Tröingebergs El & VVS och VVS-arbeten utförs av Calles VVS.